Activitats de les escoles participants

Escola Blog /web
ESC Dr Carulla
ESC Montseny http://elefantsp5breda.blogspot.com.es/2012/09/els-cangurs.html
ESC Alzines Balladores
ESC Els Castanyers – ZER Guilleries
ESC Farigola http://blocs.xtec.cat/cicleinicialceipfarigolaseva/
ESC Les Basseroles
ESC La Muntanya
ESC L’Alzinar – ZER Baix Montseny
ESC L’Estelada https://sites.google.com/a/ceiplestelada.org/montseny_i_laigua_cm_estelada/
ESC Montmany
ESC Giroi
ESC Puiggraciós
ESC Tagamanent
ESC Aqua Alba http://montsenyenviu.com/el-montseny-a-lescola-visita-a-cal-drago/
ESC Puig Drau-ZER Baix Montseny
ESC Vallmanya